Provinciale Geitenkeuring Fryslân

Op de laatste zaterdag van juli zullen we te Wâlterswâld zowel de provinciale NCW als de CW keuring organiseren.

Geitenfokvereniging “Fryslân” is de provinciale vereniging van de NOG die de belangen van de NOG-leden in de provincie Friesland behartigt. Ook mensen van buiten de provincie die zich aangetrokken voelen tot de structuur van de geitenfokvereniging “Fryslân” kunnen lid worden.

De vereniging heeft als doel de fokkerij van alle door de NOG erkende rassen te ondersteunen. Dit doet zij door middel van het organiseren van keuringen, vergaderingen en andere activiteiten.

Daarnaast speelt de vereniging een bemiddelende rol tussen individuele fokkers en de betreffende landelijke fokcommissies over zaken die voor elk specifiek ras aan de orde kunnen zijn.

We verwachten vele inzenders van alle NOG-erkende rassen in Wâlterswâld!

Kijk voor meer info op de website van de Geitenfokvereniging Fryslân.

www.geitenfokverenigingfryslan.nl