Bestuur en contactpersonen

Lenet Venekamp

Functie Voorzitter

Ytzen Dijkstra

Functie Penningmeester

Lieuwe Annema †

Functie Sponsoring

Johanna de Bruin

Functie Sponsoring

Piet de Jong

Functie Paardenmarathon

Thea de Jong

Functie Paardenmarathon

Telefoon 0511-424142

Meta Wielstra

Functie Vrijwilligers

Telefoon 0511-445835

Annie den Hartogh

Functie Secretaris

Telefoon 06-46988669

Durk de Jong

Functie Boerendag

Telefoon 06-14963903

Anna Heidstra

Functie Boerendag

Telefoon 06-15370511

Adolf Langhout

Functie Shows & Demo´s

Telefoon 0511-424243

Saakje van der Valk

Functie PR

Maria Maaike Dijkstra

Functie Website

Boerendag

Jan Dantuma

Functie Marktmeester Boerenmarkt

Douwe Kommerie

Functie Boerenboelgoed

Telefoon 06-16271849

Bouwcommissie

Jorrit van der Galiën

Functie Hindernisbouw

Biense Dijkstra

Functie Hindernisbouw

Telefoon 06-46587515

Romke Wielstra

Functie Hindernisbouw

Telefoon 06-19977084

Jacob van der Veen

Harry van der Zwaag

Wedstrijdleiding

Oene Bosma

Hans Zumbrink