Aanmelden trekkers en oldtimers

Net als voorgaande jaren is er ook dit jaar tijdens de Boerendag een mooie tentoonstelling van trekkers en oldtimers. Mocht u dit jaar (weer) mee willen doen, dan verzoeken wij u het onderstaande formulier in te vullen voor 1 juli 2022.

U dient op zaterdag 30 juli tussen 8.00u en 9.30u aanwezig te zijn. Wij bevestigen uw deelname ongeveer 14 dagen van tevoren.